top of page

Mesía e a Deputación cofinanciarán un novo depósito de auga

Actualizado: 28 mar 2022A Deputación da Coruña levará ao pleno de mañá, venres 25 de marzo, a proposta de convenio co Concello de Mesía para financiar o proxecto de construción dun novo depósito para a rede de abastecemento do municipio.

A actuación, que está valorada en 202.630,11 euros dos que a Deputación aportará 162.104,08 euros, o 80% do orzamento, consiste na construción dun depósito de 1.000 metros cúbicos de capacidade para poder responder ás demandas actuais do municipio xa que o actual, de 766,88 metros cúbicos, quédase pequeno.

A día de hoxe, o sistema de abastecemento de auga de Mesía conta con 103 quilómetros de rede, coa que se serve a 418 abonados das máis de 800 acometidas existentes de veciños, empresas, ganderías e demais consumidores. Ademais, Mesía conta con 12.768 cabezas de gando, o que supón un gran consumo de auga nos momentos nos que as captacións propias se esgotan ou diminúe o seu caudal.

Por todo isto, o Concello promove a realización dun novo depósito que permita responder á crecente demanda do servizo, garantir o subministro en caso de paradas ou avaría na ETAP e facilitar as tarefas de mantemento dos vasos de almacenamento sen afectar ao subministro.

A nova instalación construirase ao carón da actual, situada na parroquia de Santa María de Cumbraos. Terá unha planta rectangular, realizarase en formigón armado e os traballos incluirán a instalación da cámara de válvulas, dos equipos de control, medición e dosificación, das correspondentes canalizacións e valvulería, así como a adecuación da explanada.

Comments


bottom of page